Politică de Confidențialitate

 1. CINE SUNTEM?

Ants Human Capital SRL este o societate cu raspundere limitata înregistrată în România, cu sediul social în Strada Medelnicerului nr. 8 Demisol, Sector 1 Bucuresti, care își propune să ofere sprijin și consultanță în domeniul resurselor umane, recrutare si selectie de personal, executive search, outplacement, consultanta pe procese de HR.

Pentru a ne atinge scopul, colectăm și folosim date cu caracter personal, referitoare la persoane fizice, pentru furnizarea serviciilor și desfășurarea obiectului nostru de activitate.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care Ants Human Capital SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Ants Human Capital SRL acționează ca operator de date cu caracter personal, în conformitate cu principiile expuse în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (”GDPR”).

 • CE ÎNȚELEGEM PRIN DATE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt informațiile referitoare la o persoană fizică și care identifică sau care pot fi utilizate pentru a identifica persoana respectivă, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele de utilizator în rețelele de socializare, parcursul profesional sau educațional. Sunt date cu caracter personal și datele care pot duce indirect la identificarea dumneavoastră, precum adresa IP.

 • CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ȘI DE CE?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și scopurile și baza legală a prelucrării sunt:

a) Dacă încărcați CV-ul în platforma noastră în scopuri de recrutare :

Prelucrăm datele personale relevante, expuse în CV (nume, prenume, e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, parcurs educațional și profesional, imagine, nume de utilizator în rețele de socializare, pasiuni, așteptări salariale), cu scopul de a vă furniza serviciile noastre și de a identifica job-ul potrivit pentru dumneavoastră. În acest caz, baza legală de prelucrare a datelor este consimțământul dumneavoastră.

Folosim datele dvs. de contact (numele, funcția, adresa de e-mail, telefonul, adresa) pentru a vă transmite noutăți, invitații la evenimente și alte informații relevante.

b) Dacă sunteți reprezentantul unei companii care beneficiază de serviciile noastre de consultanță:

Ants Human Capital SRL prelucrează datele dvs. personale relevante (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, semnătura, funcție) pentru încheierea și executarea contractului de consultanță.

c) Dacă sunteți posibili beneficiari ai serviciilor noastre:

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail, funcție și alte informații disponibile public sau pe rețelele de socializare), pentru a intra în contact cu dumneavoastră și pentru a vă propune o colaborare, în baza interesului nostru legitim de a ne desfășura obiectul de activitate.

d) Dacă sunteți abonat/ă la newsletter sau dacă primiți comunicări de la noi:

Ants Human Capital SRL vă prelucrează datele personale (nume, adresă de e-mail), pentru a vă trimite noutăți sau pentru a vă solicita un feedback. Vă puteți dezabona oricând, contactându-ne la office@ants-humancapital.ro.

 • CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

În conformitate cu scopurile descrise în această Politică, putem folosi serviciile unor contractanți, precum furnizori de servicii digitale (Zoom, Skype, Microsoft Teams). Acești contractanți prelucrează categorii specifice de date cu caracter personal în numele nostru pentru a ne ajuta să comunicăm online cu dumneavoastră și să ne desfășurăm obiectul de activitate. Ne asigurăm că acești contractanți oferă servicii de încredere și că prelucrează datele în siguranță și doar în scopurile permise.

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că organizațiile cu care colaborăm stochează datele dvs. cu caracter personal în locații sigure și că implementează măsuri de securitate corespunzătoare.

Pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de relația pe care o aveți cu Ants Human Capital SRL, autorități publice, auditori, parteneri, în condițiile legii, cu consimțământul dvs. sau în interesul legitim de a ne desfășura activitatea.

 • ÎN CE CONDIȚII VĂ TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE?

În contextul îndeplinirii scopurilor prezentate în această Politică, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană   (denumită   în continuare   “UE”),   Spațiul Economic European (denumit în continuare “SEE”) sau către țări terțe, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile de date către țări terțe, de exemplu, atunci când utilizăm serviciile digitale ale unor furnizori, ne asigurăm că există garanții adecvate pentru a vă păstra datele în siguranță.

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pentru perioada de timp necesară   pentru atingerea scopurilor descrise în această Politică și în conformitate cu prevederile legale, obligațiile contractuale sau interesul legitim de a ne desfășura activitatea. Durata de pastrare a datelor este de un an sau pana cand consimtamantul pentru pastrarea datelor a fost retras. Ne vom asigura că nu vom păstra date excesive sau irelevante, cum ar fi date care nu sunt actualizate. De asemenea, vom revizui în mod constant perioadele de timp pentru care sunt păstrate diferitele categorii de date pe care le prelucrăm. După expirarea duratei de prelucrare și numai după ce Ants Human Capital SRL nu mai are motive legale sau un interes legitim pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, datele vor fi șterse, ceea ce ar putea implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora. De asemenea,  Ants Human Capital SRL va șterge datele dumneavoastră dacă vă retrageți consimțământul, atunci când prelucrăm datele în baza consimțământului dvs. 

 • CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM DESPRE DVS.?

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, este foarte important să știți că aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dvs.: aveți dreptul să obțineți o confirmare dacă vă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal și, dacă da, aveți drept de acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, trimițându-ne o cerere în acest sens;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete pe care le deținem despre dvs. sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care:
 • datele nu mai sunt necesare scopului inițial (și nu există niciun alt scop legitim);
 • vă prelucrăm inițial datele pe baza consimțământului dvs., iar dvs. vă retrageți consimțământul și, prin urmare, nu mai există niciun motiv plauzibil;
 • obiectați și nu avem niciun motiv serios pentru continuarea prelucrării;
 • datele au fost prelucrate în mod ilegal;
 • ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau a legislației românești în vigoare sau
 • datele au fost colectate de la copii;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazurile în care:
 • considerați că datele cu caracter personal sunt inexacte și numai pe o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal puse la dispoziție;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea acestora;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopurile pe care le-am descris în aceasta Politică, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea unui drept sau apărarea în cazul unei pretenții legale sau
 • v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării chiar dacă motivele noastre legitime prevalează;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în acel moment;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor din motive legate de situația dvs. particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim și de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea unui profil, care produce efecte juridice asupra dvs. și vă afectează în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat (computer) și dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, dacă prelucrarea se bazează pe acordul dvs. sau pe punerea în aplicare a unui contract și se realizează prin utilizarea unor mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești compeetente.

Puteți să vă exercitați drepturile în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sau pentru orice nelămuriri cu privire la prezenta politică vă rugăm să ne scrieți la office@ants-humancapital.ro.

 • MODIFICAREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic. Vă vom notifica orice modificare substanțială adusă acestei Politici de confidențialitate.